Arkitekter

För dig som är arkitekt finns vår designavdelning StoDesign, som kan vara din samarbetspartner vid utarbetande av designförslag. I vårt magasin [ark] kan du ta del av internationellt lyckade byggnadsprojekt, uttalanden från internationellt kända arkitekter om aktuella teman mm.

Rådgivning till arkitekter

Rådgivning till arkitekter

StoDesign Material- och kulörkoncept

StoDesign Material- och kulörkoncept

Referenser

Referenser

Ytor - StoViewer

Ytor - StoViewer

Kulörsystem

Kulörsystem

Ritningar

Ritningar

Magasinet [ark]

Magasinet [ark]

BIM-objekt

BIM-objekt

Dekorativ ytbeklädnad

Dekorativ ytbeklädnad

Läs mer om designmöjligheter för fasad med produkter från Sto.

Interiör & Akustik

Interiör & Akustik

Läs mer om vad vi erbjuder inom området interiöra miljöer.