Hållbar utveckling

Med miljö och långsiktighet i fokus

Sto Scandinavia ska vara ledande i Norden inom hållbart byggande till nytta för människor, samhälle och miljö. Detta uppnår vi genom kontinuerlig utveckling av produkter och system utifrån vår policy med miljö, kvalitet och långsiktighet i fokus. Se vår miljöpolicy samt vår kvalitetspolicy till höger.


Sedan 2015 är Sto Scandinavia AB inklusive våra nordiska dotterbolag certifierade i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och BS OHSAS 18001. Certifikaten finns att se till höger.


Framtiden kräver lufttäta och energieffektiva fasader

Ökad levnadsstandard samt klimatförändringar med intensivare och längre perioder av regn ställer hårdare krav på lufttäta och energieffektiva hus. Exempelvis har vi utvecklat ett fuktsäkert fasadsystem med en dränerande isolering, som gör att eventuellt inkommande vatten dräneras bort. Lufttätt byggande med modern teknik sänker också energiförbrukningen.


Underhåll och förstärkning sparar på miljön

Det vi bygger idag ska brukas under lång tid framöver. Kostnaden för underhåll och energiförbrukning utgör därför en väsentlig del. Impregnering av betongkonstruktioner respektive kolfiberförstärkning av broar är två kostnadseffektiva lösningar som ger längre livslängd. Vi har ett stort kunnande när det gäller underhåll, reparation och förstärkning.


Forskning och utveckling säkrar kvaliteten

Med egen forskning bidrar vi till långsiktig utveckling och säkrar kvaliteten i våra produkter och system. På utvecklingsavdelningen i Tyskland finns ca 100 forskare som utvecklar nya produkter/system och förbättrar befintliga. På Sto Scandinavia sker även viss utveckling i nära samverkan med landets tekniska högskolor och branschorganisationer.


Vid frågor kontakta:

Karin Bromö

Karin Bromö

Miljö- och hållbarhetsansvarig

Tel: 013-37 71 44
Mobil: 072-237 50 68

Miljö- och kvalitetspolicy

ISO-certifieringar

Sedan 2015 är Sto Scandinavia AB inklusive våra nordiska dotterbolag certifierade i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och BS OHSAS 18001.

KIWA

Sto har byggproduktcertifikat från KIWA på följande fasadsystem:

Global Compact

Global compact

Sto är med i Global Compact. Läs mer på sto.com.

CSR

CSR

Vi arbetar aktivt med corporate social responsibility världen över. Läs mer på sto.com.