Märkningar

En översikt över de märkningar som kan förekomma på våra produkter:

CE-märkning

CE-märkning

CE-märkning på byggprodukter talar om vilka prestanda som produkterna har om väsentliga produktegenskaper. Fr.o.m 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas inom EU enligt byggproduktförordningen. Nationella byggregler gäller fortfarande.

P-märke SP

P-märkning

P-märket är SP-koncernens (Sveriges Tekniska Forskningsinstituts) eget kvalitetsmärke och innebär att produkten minst uppfyller lag- eller myndighetskrav, men också i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar. P-märkning innebär att produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP och för vissa produkter innebär det också att installation/montage kontrolleras.

TÜV-märkning

TÜV-märkning

TÜV-märket "Lågemitterande, nonylfenolfri och produktionskontrollerad. Godkänd av TÜV Syd efter genomförda kvalitets- och produktionstester.

Österrikiskt miljötecken

Österrikiskt miljötecken

En garanti för miljöanpassade produkter och tjänster. Denna symbol finns på produkter som bevisligen är skonsamma för miljön och uppvisar en lämplig användningsduglighet och kvalitet.

TÜV-märkning

TÜV-märkning

TÜV-märket "Testad mot skadliga ämnen och produktionskontrollerad". Godkänd av TÜV Syd efter genomförda kvalitets- och produktionstester.

Skydd mot elektriska fält

Skydd mot elektriska fält

Produkter med denna märkning fungerar både som skydd mot omedelbar fara och förebyggande säkerhet.

Textilier provade för skadliga ämnen

Textilier provade för skadliga ämnen

Öko-Tex Standard 100 är en miljömärkning för textil- och beklädnadsprodukter. Standarden reglerar analysen av humanekologiskt betänkliga skadliga ämnen och föreskriver samtidigt vetenskapligt belagda gränsvärden.

Nature Plus märkning

Nature Plus

Kvalitetsmärkning för miljöriktiga, hälsosamma och funktionella byggprodukter och fabriksanläggningar i Europa. Certifierade produkter måste bestå av minst 85% förnybara och/eller mineraliska råvaror.

Miljömärkning Frankrike

Miljömärkning Frankrike

Alla byggprodukter och dekorativa resp inredningsprodukter som säljs i Frankrike, måste märkas med en emissionsklass (A+, A, B, C) baserat på VOC-emissionsmätning enligt ISO16000.

Miljömärkning Schweiz

Miljömärkning Schweiz

Bedömer hela produktsortimentet av invändig färg och underlättar därmed urvalet av i så stor utsträckning som möjligt miljöanpassade och användarvänliga produkter. Kategori A-E betecknar vattenburna produkter och kategori F-G lösningsmedelsburna produkter.

Ü-märke

Ü-märke

För många byggprodukter/system i Tyskland krävs antingen tekniskt godkännande av Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), eller ett testcertifikat utfärdat av ett godkänt certifieringsorgan. Med Ü-märke visar tillverkaren att materialet har tillverkats enligt dessa krav.

m1

M1-märkning

Märkningen utfärdas av Rakennustietosäätiö RTS i Finland och talar om att produkten har låga emissioner. Företag kan ansöka om klassificeringen för produkter som främjar god luftkvalitet inomhus. Klassificeringen är frivillig och baseras inte på myndighetskrav, men den rekommenderas för att öka användningen av lågemitterande byggmaterial.

Vid frågor kontakta:

Karin Bromö

Karin Bromö

Miljö- och hållbarhetsansvarig

Tel: 013-37 71 44
Mobil: 072-237 50 68