Miljövarudeklarationer (EPD)

En miljövarudeklaration, eller Environmental Product Declaration (EPD), är ett dokument som beskriver en produkts miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.


Hela produktens livscykel är dokumenterad
Deklarationen baseras på en livscykelanalys (LCA) som redogör för miljöpåverkan i form av bland annat råvaror och energiproduktion, råvarutransporter, tillverkning, användning och avfallshantering. Miljövarudeklarationer syftar till att öka transparensen och jämförbarheten mellan olika produkter och kan användas som grund för livscykelbedömningen av en byggnad eller vid miljöanpassad upphandling.


Vad är en EPD
En EPD bygger på internationella standarder och är en certifierad typ III-deklaration enligt ISO 14025. Dokumentet ska granskas och verifieras av en oberoende tredje part, till exempel IBU Institute Bauen und Umwelt e.V.


Vårt arbete med miljövarudeklarationer
Sto är internationellt mycket aktiva inom att ta fram modell-EPD tillsammans med olika branschföreningar och vi engagerar oss för internationella harmoniseringar. En miljövarudeklaration kan skapas för specifika produkter eller som modell-EPD. Då baseras miljövarudeklarationen på ett standardrecept och produkter som ska få omfattas av den miljövarudeklarationen måste ha samma, eller mindre, miljöpåverkan. Nackdelen med modell-EPD är att det inte är produktspecifika beräkningar men med tanke på den höga kostnaden och de många variabler som kan förekomma längs värdekedjan överväger ändå fördelarna med att använda modell-EPD i vissa fall.


Miljövarudeklarationer för Stos produkter
Här nedan finner du några av de miljövarudeklarationer som omfattar ett antal av Stos produkter.


De tre miljövarudeklarationerna nedan omfattar produkter som tillverkas i Linköping, så som Sto Systemputs, Sto Sockelputs, Sto Byggklister. En fullständig lista om vilka produkter som dessa berör finns i pdf-filen:

De tre miljövarudeklarationerna nedan omfattar produkter som tillverkas i Linköping, så som avjämningsmassor och snabblagningsbruk. En fullständig lista om vilka produkter som dessa berör finns i pdf-filen:


Du kan även finna ett EPD-nummer i produktens Sustainability Data Sheet (finns som pdf-fil vid produktinformationen under Produkter & system / Produktkatalog). Detta nummer kan sökas efter och laddas ner här:Vid frågor kontakta:

Karin Bromö

Karin Bromö

Miljö- och hållbarhetsansvarig

Tel: 013-37 71 44
Mobil: 072-237 50 68

Institut som tagit fram våra EPD

IBU Institute Bauen und Umwelt e.V.

Våra miljödeklarationer är verifierade av IBU Institute Bauen und Umwelt e.V (Institute Construction and Environment).

Medlemsskap

Sto är medlem i Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (German Sustainable Building Council)