Nyheter

Boverkets ändrade byggregler
Fasad

Boverkets ändrade byggregler

Boverket har reviderat sina byggregler från och med den 1 juli och rekommenderar stomskydd till samtliga fasadbeklädnader byggda på lättregelkonstruktioner.

P-märkning av Stos system
Märkningar

P-märkning av Stos system

SP har P-märkt Sto Scandinavias ventilerade fasadsystem StoVentec samt avjämningsmassor för golv, StoCrete CS 650 och StoCrete CS 735.

Nytt nummer av StoAktuellt ute
Kundtidning

Nytt nummer av StoAktuellt ute

Läs mer om bland annat P-märkning och vårt P-märkta fasadsystem StoVentec, samt nya råd från boverket angående stomskydd.

Genvägar

Om Sto Scandinavia:

Vi utvecklar, producerar och marknadsför produkter inom Fasad, Interiör, Golv och Betong. Varje byggnad är resultatet av en mängd val beträffande design och konstruktion. Vi ger dig råd om hur byggnaden bäst bevaras och skyddas på lång sikt. Sto Scandinavia ingår i koncernen Sto, som bedriver verksamhet över hela världen.

AAA Rating