Betong

Kostnadseffektiva åtgärder för betongkonstruktioner

Vi har systemlösningar för hus, broar, tunnlar, p-hus, vattenanläggningar och silos. Från lagning av partiella skador till sanering av stora ytor, samt förebyggande åtgärder.


Våra säljare och tekniska rådgivare kan bistå med tekniska lösningar utifrån objekt, alternativ som innebär så hög kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan som möjligt. Vi kan ge stöd vid beräkningar, råd gällande underhållsprogram och rekommendera lämpliga underhållscykler.


Genom utbildningar och seminarier förmedlar vi den kompetens som finns inom koncernen vad gäller betongrenoveringar och förebyggande åtgärder. Vi är även aktiva i forskning och utveckling, bl a var Sto först med att utveckla en helt ny impregneringsteknik i gelform.


Vår designavdelning StoDesign kan bistå med material- och kulörval och ta fram förslag på funktionell design för anläggningskonstruktioner.

StoCretec

StoCretec

StoCretec är den del av Sto Scandinavia som jobbar med produkter och systemlösningar inom Betong, Golv och Kolfiberförstärkning.