Betong

Kostnadseffektiva åtgärder för betongkonstruktioner

Vi har systemlösningar för hus, broar, tunnlar, p-hus, vattenanläggningar och silos. Från lagning av partiella skador till sanering av stora ytor, samt förebyggande åtgärder.


Våra säljare och tekniska rådgivare kan bistå med tekniska lösningar utifrån objekt, alternativ som innebär så hög kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan som möjligt. Vi kan ge stöd vid beräkningar, råd gällande underhållsprogram och rekommendera lämpliga underhållscykler.


Genom utbildningar och seminarier förmedlar vi den kompetens som finns inom koncernen vad gäller betongrenoveringar och förebyggande åtgärder. Vi är även aktiva i forskning och utveckling, bl a var Sto först med att utveckla en helt ny impregneringsteknik i gelform.


Vår designavdelning StoDesign kan bistå med material- och kulörval och ta fram förslag på funktionell design för anläggningskonstruktioner.

NYHET:Torra och rena betongytor

sto_riddare_mer_liggande

...tack vare ny teknologi.
Rustad för längre livslängd.

NYHET: Katodiskt skydd för golv i p-hus

Katodiskt skydd

Skyddar armeringen från korrosion. Läs mer om vår nya systemlösning.

Material- och kulörkoncept

Material- och kulörkoncept

StoDesign kan bistå vid val av material och kulör.