Grundning & ytbehandling

För bästa resultat krävs rätt grundning och ytbehandling

Grund- och förbehandlingen bidrar till att fasadbehandlingens hållbarhet och livslängd ökar. Viktigt för ytbehandlingen är framförallt en mycket god vidhäftning. För bästa estetiska slutresultat krävs att underlaget är jämnt absorberande alternativt vattenavvisande.

Som ytbehandling rekommenderar vi vår puts och färg StoLotusan, som tål stor väderpåverkan. Smutspartiklar, alger och svamp får inte fäste och vid regn spolas dessa bort, vilket ger en ren och vacker fasad längre.

För mer information:

Fasadfärg och ytputs

Lotus-Effect, Schmutz perlt mit dem Regen ab, StoLotusan Farbe

Renare och torrare fasader med den patenterade Lotus-effekten®