Grundning & ytbehandling

Fasadfärg

Dekorativa och praktiska ytor

Vi har ett stort urval fasadfärger, alltifrån kalkfärg till självrengörande färger baserade på högteknologi. Detta ger oändliga möjligheter till design; klassisk stil eller modern, släta eller grova ytor, matta eller glänsande färger. Det finns något för alla krav och önskemål.

Lotus-effekt

Fasadfärg med Lotus-effekt®

Med StoLotusan erhålls en starkt reducerad vidhäftning för smutspartiklar, smutsen rinner av med regnet. Den ger också förhöjd naturlig skyddsverkan mot alger och svamp. Den är extremt vattenavvisande och diffusionsöppen, skyddar även hårt väderutsatta fasader.

Silikonhartsbaserad fasadfärg

Silikonhartsbaserad fasadfärg

Smuts- och vattenavvisande, kan pigmenteras enligt hela StoColor system. Den är enkel att måla med och kan användas på organiska färger.

bucket

Organisk fasadfärg

Den organiska färgen är den enda av våra färgtyper som kan fås i alla kulörer, även i mycket starka. En av de mest beprövade allround-färgtyperna för samtliga underlag.

bucket

Silikatbaserad fasadfärg

För mineraliska underlag. Har ett högt pH-värde vilket innebär naturligt skydd mot mögel- och svamppåväxt. Vissa begränsningar avseende kulörsättning.

bucket

Mineralisk fasadfärg

Kalkfärg för exempelvis kulturminnesmärkta byggnationer. Vissa begränsningar avseende kulörsättning.

För mer information:

Informationsmaterial

Lotusan®

Smutsen rinner av med regnet. Fasaden håller sig ren och vacker längre.

Film | 1:52

Rengöring & färgborttagning

Rengöring och färgborttagning

Vi har produkter för rengöring och färgborttagning för olika typer av underlag.

Märkningar

Märkningar

Läs mer om våra produkters märkningar.