Grundning & ytbehandling

Fasadputs

Dekorativa och praktiska putsade fasader

Ytputs består till större delen av mineraler såsom marmor, kvarts, kalksten och sand. Den avgörande skillnaden mellan olika putser avgörs alltid av bindemedlet. Beroende på underlag, funktion och önskad kulör finns ett flertal olika alternativ.

hink

Ytputs med Lotus-effekt®

Med StoLotusan erhålls en starkt reducerad vidhäftning för smutspartiklar, smutsen rinner av med regnet. Den ger också förhöjd naturlig skyddsverkan mot alger och svamp. Den är extremt vattenavvisande och diffusionsöppen, skyddar även hårt väderutsatta fasader.

hink

Silikonhartsbaserad ytputs

Smuts- och vattenavvisande, kan pigmenteras enligt hela StoColor system. Den är enkel att applicera och kan användas på organiska färger.

hink

Organisk ytputs

Motståndskraftig och finns i ett stort urval färger, strukturer och kornstorlekar och är därför överlägsen andra putser när det gäller designmöjligheter. Vattenavvisande.

hink

Silikatbaserad ytputs

Mycket god vattenånggenomsläpplighet. Har ett högt pH-värde vilket innebär naturligt skydd mot mögel- och svamppåväxt. Vissa begränsningar avseende kulörsättning.

hink

Mineralisk ytputs

Kalk- eller cementbaserad puts för exempelvis kulturminnesmärkta byggnationer. Vissa begränsningar avseende kulörsättning.

För mer information:

Informationsmaterial

Lotusan®

Smutsen rinner av med regnet. Fasaden håller sig ren och vacker längre.

Film | 1:52

Rengöring & färgborttagning

Rengöring och färgborttagning

Vi har produkter för rengöring och färgborttagning för olika typer av underlag.

Märkningar

Märkningar

Läs mer om våra produkters märkningar.