Stomskydd & stombeklädnad

StoTherm Mineral - Sicher über die Hochhausgrenze

StoGuard - lufttätt och vattenavvisande stomskydd

För att bygga energieffektiva hus är lufttäthet i konstruktionen av

yttersta vikt.

StoGuard ger ett lufttätt och vattenavvisande stomskydd.

Det diffusionsöppna systemet skyddar därmed bakomliggande

vägg mot oförutsedda vatten- och luftläckage.

StoGuard kan användas bakom tegel, trä, plåt, fasadskivor och

puts på utvändig isolering. StoGuard appliceras direkt utanpå den

yttre stombeklädnaden och kan användas på både regelstommar

och massiva stommar. StoGuard uppfyller även rekommendationerna

om kapillärbrytande skikt i Boverkets byggregler (BBR).

StoGuard är marknadens första P-märkta stomskydd, efter att ha klarat SP:s omfattande certifieringskrav.

Vid nyproduktion av lågenergi- och passivhus är lufttätheten av

avgörande betydelse för att de ska uppnå den planerat låga

energiförbrukningen. StoGuard motverkar luftläckage och bidrar

därmed till lägre energiförbrukning.

StoGuard appliceras enkelt med pensel, roller eller airlesspruta.

Det är lätt att kontrollera att skiktet applicerats korrekt.

Stomskydd som med fördel används på alla våra fasadsystem

20452_stoguard

Exempel på systemuppbyggnad med StoGuard

Läs mer om hur StoGuard kan användas med fasadsystemen StoVentec och StoTherm Vario D.

För mer information:

Informationsmaterial

Systemdokumentation

Säker Fasad

saeker_fasad_logo_stor_jpg

StoGuard ingår i konceptet Säker Fasad, framtaget i samarbete med SPEF.