Kontor/butik

Estetiska golv som tål slitage

Golv i kontor och butik måste tåla slitage som sand från skor, vassa och hårda material som faller ner, möbler som flyttas runt, last som transporteras etc.

För en bra inomhusmiljö kan det också krävas att stegljud dämpas och att golvet förhindrar att fukt och emissioner kommer ut i inomhusluften.

Och vad gäller design finns många möjligheter!

Sundare inomhusmiljö

Läs mer om emissionsskyddande golv

Åtgärder som förhindrar emissioner och fukt från golvet. Läs mer:

Systemdokumentation

För checklistor, arbetsanvisningar, detaljanslutningar samt underhåll- och skötselanvisningar: