Golv

Golvbeläggningar som tillgodoser verksamhetens krav

I industri- och lagerbyggnader, kontor/butik och p-hus är det viktigt att golvbeläggningarna är anpassade efter den belastning som golvet ska tåla.


Våra säljare och tekniska rådgivare kan bistå med tekniska lösningar utifrån objekt, alternativ som innebär så hög kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan som möjligt. Vi kan ge stöd vid beräkningar, råd gällande underhållsprogram och rekommendera lämpliga underhållscykler.


Genom utbildningar och seminarier förmedlar vi den kompetens som finns inom koncernen vad gäller golvbeläggningar. Vår designavdelning StoDesign kan bistå med förslag på hur rummet eller lokalen ska färgsättas för att skapa en inomhusmiljö som uppfattas positivt av såväl medarbetare som kunder och besökare.

NYHET:Emissionsskyddande golv

Nyhet: Emissionsskyddande golv

Sundare inomhusmiljö utan emissioner och fukt från golvet. Läs mer om vår nya systemlösning.

NYHET: Katodiskt skydd för golv i p-hus

Katodiskt skydd

Skyddar armeringen från korrosion. Läs mer om vår nya systemlösning.