Bottenplatta

bottenplatta_dinslaken_465x220

Viktigt att hantera kapillärstigande fukt

Bottenplattan i ett p-hus drabbas ofta av kapillärstigande fukt. Här kan ett diffusionsöppet system vara lämpligt. StoFloor Traffic Rigid WL 100 (diffusionsöppet) lämpar sig för ytor som utsätts för mindre slitage och där kapillärstigande fukt förekommer. Ställs ej krav på diffusionsöppenhet rekommenderar vi StoFloor Traffic Elastic EZ 505/HVP O, som är mer slitstarkt och har spricköverbryggande egenskaper.

Nedan visas några av våra standardlösningar.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor redan i idéskedet!

Systemdokumentation

För checklistor, arbetsanvisningar, detaljanslutningar samt underhåll- och skötselanvisningar: