Bottenplatta

Bottenplatta

Viktigt att hantera kapillärstigande fukt

Bottenplattan i ett p-hus drabbas ofta av kapillärstigande fukt. Här kan ett diffusionsöppet system vara lämpligt. StoCretec Metod 1008 (diffusionsöppet) lämpar sig för ytor som utsätts för mindre slitage och där kapillärstigande fukt förekommer. Ställs ej krav på diffusionsöppenhet rekommenderar vi StoCretec Metod 1002, som är mer slitstarkt och har spricköverbryggande egenskaper.

Skulle både diffusionsöppenhet och hög slitstyrka vara krav har vi systemlösningar som är cementbaserad (tunnpågjutningsbruk), se Körbana

Nedan visas några av våra standardlösningar.

System för bottenplatta