Gångytor

gangyta_465x220

För en trivsam och säker miljö

När det gäller gångytor i p-hus är det fördelaktigt om trapphuset är i ljusa kulörer och att ytan halksäkras för att få en så säker miljö som möjligt.

Nedan visas en av våra standardlösningar.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor redan i idéskedet!

Systemdokumentation

För checklistor, arbetsanvisningar, detaljanslutningar samt underhåll- och skötselanvisningar: