Körbana

Körbana

För renovering och uppgradering

Vi har olika lösningar avseende körbana i p-hus. Systemet nedan används med fördel vid pågjutning och uppgradering av körbanor. Metoden uppfyller marknadens krav och normer (SS-EN 1504, SS-EN 206-1).


Vid önskemål av rätt beläggningssystem för körbana, se flikarna Bottenplatta, Mellandäck och Fritt däck.

Vi delar in våra metoder i:

  • Basmetod
    Uppfyller marknadens krav och normer
  • Plusmetod
    Uppfyller marknadens krav och normer samt är spricköverbryggande och extremt slitstarka. Ska användas då belastningen är hög.

System för körbana