Mellandäck

mellandaeck02_465x220

Med krav på god elasticitet

Mellandäck i p-hus håller sig ofta torrt, men kan ha konstruktionsrörelser t ex på grund av långa spännvidder. Här finns det fördelar med att använda ett golvsystem där polyuretan alternativt modifierad flexibel epoxi ingår pga dess höga elasticitet och goda spricköverbryggande egenskaper.

Nedan visas några av våra standardlösningar.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor redan i idéskedet!

Systemdokumentation

För checklistor, arbetsanvisningar, detaljanslutningar samt underhåll- och skötselanvisningar: