Ramp

ramp_465x220

Hög trafikintensitet och punktbelastning

Ramper i p-hus utsätts för extra stort slitage pga hög trafikintensitet samt högre punktbelastning. Här måste golvsystemet i första hand vara mekaniskt slitstarkt. Även spricköverbryggande egenskaper kan vara nödvändiga.

Nedan visas några av våra standardlösningar.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor redan i idéskedet!

Systemdokumentation

För checklistor, arbetsanvisningar, detaljanslutningar samt underhåll- och skötselanvisningar: