Tak

Tak

För reparation och uppgradering

Vi har olika lösningar avseende tak i p-hus. Samtliga system nedan används vid reparation och uppgradering av tak som redan är skadade. Metoderna uppfyller marknadens krav och normer (SS-EN 1504, SS-EN 206-1).

Vi har flertalet produkter för renovering och ytskydd, här anges de mest förekommande produktkombinationerna. Ytskydd kan bestå av färg eller impregnering eller en kombination av dessa.


Vi delar in våra metoder i:

  • Basmetod
    Uppfyller marknadens krav och normer.
  • Plusmetod
    Uppfyller marknadens krav och normer samt är spricköverbryggande och extremt slitstarka. Ska användas då belastningen är hög.
  • Kosmetisk metod
    Innebär lappning och lagning innan målning sker. Uppfyller ej marknadens normer och krav om lagning sker av bärande konstruktion.

System för tak

Kolfiberförstärkning

Kolfiberförstärkning

Om skadorna på armeringen är omfattande eller om byggnadsdelen ska utsättas för en högre belastning.