Vägg/pelare

Vägg/pelare

För renovering och ytskydd

Vi har olika lösningar avseende vägg och pelare i p-hus. Samtliga system nedan används vid reparation och uppgradering av pelare/vägg som redan är skadade. Metoderna uppfyller marknadens krav och normer (SS-EN 1504, SS-EN 206-1).

Vi har flertalet produkter för renovering och ytskydd, här anges de mest förekommande produktkombinationerna. Ytskydd kan bestå av färg eller impregnering eller en kombination av dessa.

Vi delar in våra metoder i:

  • Basmetod
    Uppfyller marknadens krav och normer.
  • Plusmetod
    Uppfyller marknadens krav och normer samt är spricköverbryggande och extremt slitstarka. Ska användas då belastningen är hög.

System för vägg/pelare

Kolfiberförstärkning

Kolfiberförstärkning

Om skadorna på armeringen är omfattande eller om byggnadsdelen ska utsättas för en högre belastning.