Innovationer

Innovationer som är resultat av vår forskning och utveckling

Med egen forskning bidrar vi till långsiktig utveckling och säkrar kvaliteten i våra produkter och system.

Vid koncernens huvudkontor i tyska Stühlingen, och ytterligare 11 platser i världen, arbetar 160 personer med att kontinuerligt förbättra befintliga produkter och att utveckla innovationer. Sedan Sto grundades har Sto gjort mer än 150 patentansökningar, vilket gör oss till teknikledare inom branschen. Några av innovationerna kan du läsa mer om nedan.

StoColor Dryonic - Torr och fin, i alla väder

StoColor Dryonic

Den unika ytstrukturen hos StoColor Dryonic medför att fasaden torkar mycket snabbt efter regn, dimma och dagg.

Lotusan - Smutsen rinner av med regnet

Lotusan®

Genom att efterlikna lotusblommans blad, har en färg och puts utvecklats som innebär att smutsen på fasaden rinner av med regnet.

QS-och FT-teknologi

Quick Set samt Fast Technology

Snabbtorkande produkter som kan användas ned till +1°C gör det möjligt att jobba längre på senhösten och starta tidigare på våren.

StoVentec Photovoltaic

StoVentec ARTline

Solceller hör till en av de mest miljövänliga energiformerna. Inga avgaser, ingen användning av fossila bränslen.

StoColor X-black

StoColor X-black

Den värmereflekterande fasadfärgen StoColor X-black gör StoTherm Classic i mörka kulörer möjligt.

StoPhotosan NOX

StoColor Photosan

Den fotokatalytiska färgen bryter aktivt ner farliga kväveoxider och ozon.

Climasan

StoColor Climasan

Invändig färg som reducerar lukt och luftföroreningar. Verksam utan UV-ljus, vanlig lampbelysning räcker.

StoTherm Classic: Pendeltest

Test som visar mekaniska tåligheten, belastningen är 15 Joule. StoTherm Classic jämförs med mineraliskt system. (tysk version)

Film | 0:33

Sto fasadisoleringssystem

System med hög spricksäkerhet och slagtålighet.

Film | 1:30