StoColor Climasan

Inomhusfärg som förbättrar luftkvaliteten

StoColor Climasan är en färg som reducerar organiskt skadliga ämnen och lukter inomhus. Det är den första (och hittills enda) aktiva, fotokatalytiska färgen som fungerar helt utan UV-ljus. Vanligt lampljus räcker för att sätta igång reningsprocessen. Resultatet blir en märkbart bättre luftkvalitet, även i hårt belastade lokaler som restauranger.


Principen med fotokatalysen är lika gammal som naturen själv. Med hjälp av ljus och klorofyll som katalysator producerar växter syre och glukos. StoColor Climasan använder denna effekt: Ljus aktiverar katalysatorn i den invändiga färgen som gör att organiskt skadliga ämnen och lukter minskar i inomhusluften.

18174_tif Visa bild i full storlek

Lotte Department Store

StoColor Climasan bidrar till friskare luft över hela världen. Bilden till vänster visar ett öppet restaurangområde i Seoul, Sydkorea.

StoColor Climasan

En färg för invändiga tak och väggar som ger friskare luft och bättre inomhusklimat. (engelsk version)

Film | 1:05

Produktkatalog

Tekniska faktablad, säkerhetsdatablad och mer produktinformation finns i vår produktkatalog.