StoVentec ARTline

Fasader med solceller alstrar energi

Inga utsläpp, ingen förbrukning av fossila resurser - solceller är en av de mest miljövänliga energiformerna. Men att utnyttja solens kraft har inte alltid varit möjligt, beroende på byggnadens läge eller få möjligheter att få önskad design. Dessutom har solceller enbart kunnat placeras på tak.


StoVentec ARTline gör det möjligt att använda solceller även på fasader. De integreras i en ventilerad fasad och möjligheterna att kombinera olika ytmaterial är stora.

Effektiv sänkning av byggnadens energiförbrukning
Med isolering sänks byggnadens energiförbrukning och med en fasad med solceller blir energibesparingen ännu högre. Besparingens storlek är beroende på fasadens läge, yta och kulör. Ett riktvärde är minskad förbrukning på 55 till 80 kWh per kvadratmeter.


Enkelt att installera
Modulerna tillverkas och sätts samman på fabrik. I systemet ingår en putsbärarskiva i returglasgranulat. Tack vare den höga andelen luftporer väger de 20 millimeter tunna plattorna endast 10 kg/m². Varje element kan enkelt bytas ut vid underhålls- och reparationsarbeten.

StoVentec ARTline

Fasader med solceller sänker energiförbrukningen.

Film | 1:36

Kundcase

kundcase_jyrkkalanpolku2

Läs om det finska bostadsprojektet där två av de sjutton höghusen genererar el till hundratals hushåll.