StoTherm Vario D

StoTherm Vario D - dränerande fasadisoleringssystem

StoTherm Vario D är den idealiska lösningen för den som önskar ett kompakt fasadsystem och som vill använda ett lätt isoleringsmaterial med bra isolervärde, god dräneringsförmåga och dokumenterad brandsäkerhet.

Isolerskivan Sto-InnoDrain har flera unika egenskaper; den är dränerande, diffusionsöppen, tryckutjämnande och brandklassad utan tillsats av miljöfarliga ämnen.

För att säkerställa lufttäthet och fuktsäkerhet i lättregelväggar kombineras systemet med stomskyddet StoGuard. I och med detta erhålls ett tvåstegstätat dränerande fasadisoleringssystem.

Systemet lämpar sig både för nyproduktion och renovering, t ex för åtgärd av skadade fasader eller energiuppgradering till lågenergi och passivhus.

StoTherm Vario D står för säkerhet och trygghet. Komponenterna är testade och uppfyller kraven enligt Boverkets regler. I kombination med stomskyddssystemet StoGuard innehar systemet även P-märkning från SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Läs mer om P-märkning på SPs egen hemsida.

Produkter

Systemuppbyggnad

StoTherm Vario D

Systemdokumentation

Informationsmaterial

Säker Fasad

Säker Fasad

Detta system ingår i konceptet Säker Fasad, framtaget i samarbete med SPEF.