StoTherm Vario D

Produkter

StoTherm Vario D

Isolerat fasadsystem med mineralisk grundputs, dränerande

StoTherm Vario D

1. Klisterbruk
2. Isolering
3. Grundputs
4. Armering
5. Mellanbeläggning
6. Slutbeläggning

Systemdokumentation

Informationsmaterial

Säker Fasad

Säker Fasad

Detta system ingår i konceptet Säker Fasad, framtaget i samarbete med SPEF.