Tillbaka

Kvalitetssäkring med ISO-certifieringar

img_5866 Visa bild i full storlek

Karin Bromö, Eva-Lotta Karlsson och Bengt Sandegren har samordnat arbetet med ISO-certifieringarna.

Efter ett års målmedvetet arbete har Sto i Norden uppnått ISO-certifikat för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledning. Dokumentationen finns att läsa till höger.

Nu fortsätter den gemensamma strävan efter ständiga förbättringar för att göra såväl våra kunder som medarbetare mer nöjda samt minska miljöpåverkan.


Kontrollrevisioner kommer att genomföras av externa revisorer på utvalda orter varje år.