Tillbaka

Vi förlänger säsongen åt dig

18326_1

Produkter som härdar och torkar snabbt

Trotsa kylan och skapa fler produktiva dagar. Med snabbtorkande fasad- och betongprodukter från Sto får du större frihet vid kyligt, fuktigt och omväxlande klimat.

QuickSet (QS) klarar kylan
Med produkter som tillhör konceptet QuickSet är du inte längre beroende av att temperaturen är över +5° eftersom QS-produkter kan appliceras vid temperaturer ner till +1°. Våra QS-produkter klarar dessutom applicering vid en högre relativ luftfuktighet jämfört med våra standardprodukter. Det unika bindemedlet skapar också en skyddande barriär snabbt, som gör att ytan inte skadas av lätt eller medelhårt regn. QS-produkterna innehåller inte lösningsmedel.

  • QS-produkter finns för våra fasadsystem StoVentec och StoNordic samt som produkter för skydd och renovering av betongkonstruktioner.
  • Optimal användning sker vid temperaturer mellan +1° och +10°, möjlig användning upp till +15°.


Fast Technology (FT) härdar snabbt
Sto har även utvecklat en Fast Technology med en unik bindemedelsteknologi, som reducerar härdnings- och torktiden betydligt. Tidigare var det enbart möjligt att bearbeta produkter vid en temperatur på minst +5° och hög luftfuktighet fördröjde härdningen. Tack vare FT kan mineraliska produkter användas redan från +1°. FT-produkterna härdar även snabbt i hög luftfuktighet till skillnad från andra putsbruk. FT-teknologin används i produkter som klisterbruk och grundputs samt mineralisk ytputs. Ytputsen kan ofta överarbetas redan efter 24 timmar, grundputsen efter 48 timmar.

  • FT-produkter används främst för våra StoTherm Fasadsystem samt StoNordic Putssystem och kan användas oberoende av luftfuktighet.
  • Optimal användning sker då temperaturen är mellan +1° och +15°, möjlig användning upp till +20°


Kontakta gärna våra säljare för mer information. Se länk till höger.

Informationsmaterial