Tillbaka

[ark] för arkitekter och byggherrar

Magasinet [ark]

I Sto-koncernens magasin [ark] kan du ta del av internationellt lyckade byggnadsprojekt, uttalanden från internationellt kända arkitekter om aktuella teman mm. Sto arbetar fram magasinet tillsammans med en välrenommerad arkitekturredaktion.

Magasinet ges ut 2 gånger per år och är gratis. Upplagan på ca 32 000 exemplar sänds ut i 29 länder i Europa, Asien och Nordamerika. [ark] är översatt till nio språk.

Vill du att vi skickar [ark] till dig?