Tillbaka

För sund inomhusmiljö

emission

I lokaler där många människor vistas dagligen ställs höga krav på inomhusluften. Skadliga emissioner och fukt som tränger upp genom golvbeläggningen kan vara en orsak till hälsobesvär.

För att komma tillrätta med detta problem har vi tagit fram ett golvsystem som effektivt stoppar emissioner och fukt tack vare ett helt tätt spärrskikt. En hållbar och långsiktig lösning där vi tagit hänsyn till såväl miljö som arbetsutförande. Exempelvis är fästmassa och avjämningsmassa mineraliska, och efter installation är systemet fritt från drift och underhållskostnader.

Golvsystemet är redan installerat på mer än 20 000 m². Samtliga projekt har genomförts i nära samarbete med fuktsakkunniga, tekniska konsulter och fastighetsägare.

Val av slutbeläggning är fritt: fogfria golv, sten, klinker, matta, trägolv eller laminat. Vid renovering kan åtgärden göras utan att lokalen behöver ändra design.

Välkommen att höra av dig till oss!

Informationsblad

Intresserad?

Kontakta våra säljare.