StoDesign Material- och kulörkoncept

StoDesign Center i Vanda, Finland.

Låt dig inspireras på StoDesign Center

Välkommen till en mötesplats för branschens aktörer! Det är nämligen så vi ser på våra StoDesign Center. Här träffas de olika aktörerna och utbyter kunskap. Här kan du också hämta inspiration till materialval färgsättning, effekter, strukturer och se tekniska detaljer illustrerade i 1:1 modeller.

StoDesign Center finns i hela Norden; Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo.


StoDesign Center finns i hela Norden

Sverige, Stockholm

Ostmästargränd 8A

SE-120 40 Årsta

Tel.: +46 13-37 71 00

Danmark, Köpenhamn

Avedøreholmen 48

DK-2650 Hvidovre

Tel.: +45 70 27 01 43

Finland, Vanda

(nära Helsingfors)

Mestarintie 9

FI-01730 Vantaa

Tel.: +358 201 104 728

Norge, Oslo

Thorvald Meyers gate 9

NO-0555 Oslo

Tel.: +47 66 81 35 00