StoDesign Material- och kulörkoncept

StoDesign Weiterbildung Exkursionen

Att samarbeta med StoDesign

Om du väljer att ta hjälp av StoDesign i ditt byggprojekt får du en samarbetspartner som tar hänsyn både till de tekniska aspekterna såväl som de estetiska. StoDesign utvecklar professionella material- och färgkoncept till exteriör och interiör, allt från byggnader till stadsplanering och anläggningar.


Vi kan exempelvis ge råd vid:

  • design av fasader vid nybyggnation samt renoveringar, såväl enstaka byggnader som hela områden
  • restaurering av äldre byggnader med specifika dekorationer
  • funktionell design av p-hus, broar och industrier
  • framtagande av inomhusmiljöer

Hur levererar StoDesign?

När du arbetar med StoDesign finns möjlighet att få ditt projekt visuellt presenterat på olika sätt, utifrån de specifika behov du har:

2D-visualiseringar

2D-visualiseringar

Ger en precis färgåtergivning, och därmed en god uppfattning om slutresultatet.

3D-visualiseringar

3D-visualiseringar & ”fly throughs”

Konceptet visualiseras på ett levande och lättillgängligt sätt. 3D lämpar sig särskilt bra för presentation för tredje part.

Fotorealistiska illustrationer

Fotorealistiska illustrationer

För en bättre bild av slutresultatet visas objektet i sin faktiska miljö.

Materialcollage

Materialcollage

Ger möjlighet att fokusera på materialen i sig och i kombination med varandra. Presenterar nyval såväl som objektets befintliga material.

[ark]

[ark]

Prenumerera på vårt magasin för arkitekter och byggherrar.