Informationsmaterial/Dokumentation

BIM − Underlätta design- och byggprocessen

Med BIM, eller Building Information Modelling, skapar du en digital modell som innehåller all relevant information i en produkt eller ett helt byggprojekt. Jämfört med traditionella 3D ritningar inkluderar BIM-objekt ytterligare parametrar som kostnad, typ av material, materialåtgång, volym, utseende och funktion.

BIM-modellen låter dig visualisera design och funktionalitet, förutsäga kostnader, undvika kollisioner och analysera klimat och prestanda, vilket ger dig de bästa för utsättningarna för att beräkna ditt projekt och spara tid, material och pengar.