Välj ditt språk
 • hallbarutveckling_stoscandinavia3

Omsorgsfullt byggande

Hållbart byggande till nytta för människor, samhälle och miljö. Vi vill bidra till en utveckling som är långsiktig, hållbar och anpassad till de människor som ska leva, bo och verka där; nuvarande och kommande generationer.
 • Samarbete för hållbarhet

  • faerdplan_bild_2400_1600
  • lfm30_officiell_logotyp_vit_2400_1600

  För oss är det viktigt att se hur vi med gemensamma krafter kan arbeta för ett mer omsorgsfullt byggande och en hållbar värld.

  Färdplan 2045: De övergripande målen för den nationella Färdplan 2045 är att utsläppen av växthusgaser ska halveras till år 2030, och till år 2045 ska bygg- och anläggningssektorn vara klimatneutral. Vi, Sto Scandinavia AB, och över 100 andra företag, kommuner och organisationer har skrivit under färdplanen och åtagit sig att bidra till omställningen.
  Läs mer om Färdplan 2045 här.

  LFM30: I Malmö har flera aktörer gått samman och skapat den första lokala färdplanen för påskyndandet av omställningen till en klimatneutral bygg- och anläggningssektor och genomförandet av Agenda 2030. Det övergripande målet är att all nybyggnation, ombyggnation, underhåll samt infrastruktur ska vara klimatneutral år 2030. Vi har anslutit oss till LFM30.
  Läs mer om LFM 30 här.

 • Hållbarhetsrapport

  hallbarhetsrapport_2019_2400_1600

  I en alltmer komplex värld är det viktigt med en helhetssyn på hållbarhet. Vår strategi baseras på en hållbarhetskompass som tar med fler aspekter av hållbarhet: ekologi, ekonomi, socialt och välmående. Den sistnämnda handlar till exempel om bättre arbetsmiljö såväl som estetik och komfort.

  För att uppnå vår vision har vi definierat ett antal områden och konkreta aktiviteter som vi arbetar med. Dessa beskrivs i vår allra första hållbarhetsrapport. Rapporten avser Sto Scandinavia ABs hållbarhetsarbete för 2019. I rapporten kan du läsa om hur vi arbetar med miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

  Här hittar du vår hållbarhetsrapport för 2019.

 • Ytimpregnering av betong

  Att öka livslängden på betongen i broar är en viktig fråga för såväl hållbarhet som säkerhet. I denna film som gjorts i samarbete med Fossilfritt Sverige så diskuterar bland annat Sven Olsson från Sto vikten av att ytimpregnera broar. Med betongytimpregnering ökar broarnas livslängd avsevärt och behovet av nyproduktion eller långvariga reparationer minskas, vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppen.

  Genom att hålla en god kvalitet genom byggprocess och underhåll ökar kvalitet och livslängd, vilket i sin tur leder till att risken för olyckor minskar.

 • Minskade utsläpp och klimatkompensation

  • Se vår film om hur vi jobbar med hållbarhet
  • gyapa_006
   Gyapa-projektet handlar om att distribuera energieffektiva spisar i Ghana. Dessa minskar utsläpp genom att mindre biomassa (ved) behövs vid matlagning och motverkar i och med detta avskogning.
  • klimatneutral_2400_utan_text
   Vi klimatkompenserar för oundvikliga utsläpp i vår miljöpåverkan och arbetar med att påverka leverantörer och kunder mot ett mer omsorgsfullt byggande.

  Vi har som mål att halvera företagets CO2-utsläpp till och med år 2025 och klimatkompensera för oundvikliga utsläpp.

  Läs mer om vårt arbete och vår klimatkompensation

 • Sund inomhusmiljö

  Emissionsskyddande golv
  Emissionsskyddande golv för en sund inomhusmiljö

  I lokaler där många människor vistas dagligen ställs höga krav på inomhusluften. Skadliga emissioner och fukt som tränger upp genom golvbeläggningen kan vara orsak till hälsobesvär.


  För att komma tillrätta med problemet har vi tagit fram ett golvsystem som effektivt stoppar emissioner och fukt tack vare ett helt tätt spärrskikt.


  Ladda ner informationsblad om emissionsskyddande golv

  Kontakta oss om du vill veta mer

 • Med miljö och långsiktighet i fokus

  41146_new_building_weizen_microsite

  Sto Scandinavia ska vara ledande i Norden inom hållbart byggande till nytta för människor, samhälle och miljö. Detta uppnår vi genom kontinuerlig utveckling av produkter och system utifrån vår policy med miljö, kvalitet och långsiktighet i fokus.
  Så jobbar vi med hållbarhet

 • Hållbara fasader för ett Fossilfritt Sverige

  Så ser utvecklingen inom byggbranschen ut. Se intervjuer med vår affärsområdeschef Fasad & Interiör Johan Claesson, Mattias Goldmann (VD Tankesmedjan Fores) och Niklas Karlsson (VD, Front).

  Filmen är ett samarbete med Fossilfritt Sverige.

 • Nära dig genom hela processen

  kontakt_stoscandinavia

  Vår tanke är att man inte kan skapa framgång enbart genom att ha en bra produkt. Det handlar i lika stor utsträckning om kompetens kring tillämpningar, insikter om verkligheten och förmågan att leverera helhetslösningar. Därför är vi nära dig genom hela processen. Från material-, kulör- och strukturval till produkter, verktyg och utbildning. Det är garantin för ett lyckat projekt.

  Har du frågor?

  Kontakta oss

Om oss


Sto erbjuder produkter och systemlösningar inom fasad, interiör, golv och betong. Vi har flera smarta och energieffektiva fasadsystem, puts och fasadfärg, samt ytbeklädnader som glas, tegel och natursten. För insidan finns produkter för akustik, interiör och golv. Vi har även lösningar för alla typer av betongkonstruktioner, som balkonger, parkeringshus och vattentorn, samt kolfiberförstärkning.

Sto Scandinavia grundades 1987 och har huvudkontor, logistikcenter och fabrik i Linköping, samt yrkesbutiker på åtta orter. Vi har dotterbolag i Norge, Danmark och Finland samt en agent på Island. I Skandinavien har vi ca 230 medarbetare och omsätter ca 750 miljoner SEK. Företaget är en del av den tyska koncernen Sto SE & Co. KGaA där verksamheten startade redan 1835 med cement- och kalkverk. Idag finns vi över hela världen med ca 5 500 medarbetare och en omsättning på 1,3 miljarder EUR.

Denna sida är en undersida till www.sto.se
RIGHT OFFCANVAS AREA