Välj ditt språk

Optimala lösningar för betong

Vi jobbar för lösningar som förlänger konstruktionens livslängd. En viktig aspekt är också att i möjligaste mån skydda människors hälsa och säkerhet. Det gäller såväl då åtgärderna utförs som senare då byggnaden/konstruktionen används.
 • stocretec_hallbarutveckling
  Vi har produkter och systemlösningar för renovering, uppgradering eller förebyggande åtgärder av broar, tunnlar, vattenanläggningar, silos, p-hus, fasader, balkonger, loftgångar m.m.

  Vi jobbar för lösningar som ger:

  • Förlängda underhållsintervall
   Väl fungerande ytskydd är avgörande för funktion och livslängd, dvs bevarande av värde. Vi har ytskydd med unika egenskaper som gör att funktionen bibehålls under längre tid.
  • Kortare avstängningstider
   Smidiga arbetsmoment i kombination med att produkten kräver färre appliceringar gör att avstängningstiden kan reduceras. Minskat besvär för trafikanter och tredje man är en viktig aspekt, så också att åtgärderna kan genomföras utan onödig belastning på miljön i form av längre bilsträckor för omvägar etc.
  • Enklare arbetsmoment
   Materialets appliceringsegenskaper, mängd och maskiner ska underlätta för dem som utför arbetet.
  • Minskade transporter och materialåtgång
   Först och främst förebyggande åtgärder som kräver minst mängd transporter och material. Och att i dessa fall också använda produkter som är mest effektiva, t ex djupimpregnering. Vid renovering finns möjlighet att välja alternativ som kolfiberförstärkning.

 • StoCretec som samarbetspartner

  stocretec
  Några av oss - Sven Olsson och Peter Cederholm

  På Sto arbetar vi alltid nära dig som uppdragsgivare och vi kan bistå dig i projektets alla delar; från start då olika åtgärder ska utvärderas tills dess att åtgärderna är genomförda och drift- och underhållsplanen ligger klar. Vi finns på nordiska marknaden sedan 30 år. Dra nytta av vår erfarenhet av olika projekt!

  Välkommen att kontakta oss! Du når oss via vår växel 013-37 71 00 alternativt använd kontaktformuläret nedan:

  Till kontaktformulär

RIGHT OFFCANVAS AREA