Välj ditt språk

Byggvarudeklarationer

En byggvarudeklaration (BVD) är ett dokument med utförlig information om en byggvara. En byggvarudeklaration ger information om varans miljöpåverkan i olika stadier av dess livscykel. En byggvarudeklaration är ofta underlag vid val och prioritering av byggvaror ur miljösynpunkt. En BVD som deklarerar produktens kemiska innehåll bidrar till att uppfylla Indikator 13 (Loggbok med byggvaror) i Miljöbyggnad och kriterierna i Mat07 i BREEAM-SE 2017.

Nedan kan du ladda ner byggvarudeklarationer (uppdateras löpande).

RIGHT OFFCANVAS AREA