Välj ditt språk

Sund inomhusmiljö

Golv som uppfyller krav på funktion och estetik
 • Representativa ytor

  StoFloor Comfort BB 100. Krea, Århus.
  StoFloor Comfort BB 100. Krea, Århus.

  Golv i kommersiella och offentliga miljöer ska vara estetiskt tilltalande, slitstarka och lätta att hålla rena. De kan behöva tåla slitage som sand från skor, vassa och hårda material som faller ner, möbler som flyttas runt, last som transporteras etc. För en bra inomhusmiljö kan det också krävas att stegljud dämpas och att golvet förhindrar att fukt och emissioner kommer ut i inomhusluften. Vi har ett brett sortiment av lösningar med många designmöjligheter.


  Ett exempel på passande golvsystem är StoFloor Comfort BB 100. Huvudprodukten StoPur BB 100 är lågemitterande, statiskt spricköverbryggande och stegljudsdämpande, samt ger en visuellt vacker yta.


  Vill du veta mer? Kontakta en säljare

 • Lågemitterande golvfärg med många designmöjligheter

  stocrylbf700_interior_2400x1600

  StoCryl BF 700 är en lågemitterande golvfärg som kan användas interiört för en sund inomhusmiljö. Färgen finns i många kulörer, har mycket god täckförmåga och är enkel att applicera med roller, pensel eller borste.

  Beroende på önskemål om halksäkerhet, slitstyrka och design kan du göra olika tillval, t.ex. akrylatchips, glaspärlor eller metallic-nyanser för en dekorativ och unik golvyta.

  Välkommen att kontakta oss för mer information! Vi hjälper dig genom hela byggprocessen: från idéskedet till minsta detalj i produktvalet.

  Ladda ner produktblad
  Kontakta en säljare

 • Emissionsskyddande golv

  • emissionshield_flooring_stoscandinavia
   Golvsystemet är installerat på mer än 25 000 m². Projekten har genomförts i nära samarbete med fuktsakkunniga, tekniska konsulter och fastighetsägare
  • emissionsskyddandegolv
  • avjamningsmassa_emission
  • emissionsskyddandegolv_systembild

  I lokaler där många människor vistas dagligen ställs höga krav på inomhusluften. Skadliga emissioner och fukt som tränger upp genom golvbeläggningen kan vara orsak till hälsobesvär.

  För att komma tillrätta med problemet har vi tagit fram ett golvsystem som effektivt stoppar emissioner, radon och fukt tack vare ett helt tätt spärrskikt. En hållbar och långsiktig lösning där vi tagit hänsyn till såväl miljö som arbetsutförande. Exempelvis är fästmassa och avjämningsmassa mineraliska, och efter installation är systemet fritt från drift- och underhållskostnader.

  Genom att effektivt åtgärda har man åter kunnat ta lokalerna i bruk, vilket sparar tid och pengar samt minskar belastningen på miljön. Åtgärd har även kunnat göras utan att lokalen behöver ändra design. Installation kan med fördel ske i förebyggande syfte för att undvika framtida problem. För att säkerställa att rätt åtgärder vidtas för aktuellt objekt och att de olika momenten vid installationen sker korrekt, samarbetar vi alltid med auktoriserad fuktsakkunnig.

  Val av slutbeläggning är fritt: fogfria golv, sten, klinker, matta, trägolv eller laminat.

  Ladda ner informationsblad om emissionsskyddande golv

 • Stegljudsdämpande golv

  • stegdaempande_stocretec
  • stofloorcomfortrigid_stocretec

  Ljud och buller i miljöer som kontor, skolor och offentliga byggnader kan påverka människor negativt. Några kan känna sig stressade och få problem med huvudvärk. Ett golvbeläggningsmaterial kan göra stor skillnad på rummets akustik och därmed underlätta för människor att må bättre.

  För att bidra till en god inomhusmiljö har vi ett golvsystem, StoFloor Comfort Rigid dB, som ger en stegljudsdämpning på 16-22 dB.

  • Med akustikmatta och 15 mm avjämningsmassa uppnås stegljudsreduktion med 16 dB
  • Med polyuretanbeläggning därtill ger systemet en total stegljudsdämpning på 22 dB


  Den stegljudsdämpande golvbeläggningen kan erhållas i en mängd olika kulörer enligt RALs färgkarta.

  Ladda ner BIM-objekt

 • Infärgad avjämningsmassa - snabb installation, hög slitstyrka och dekorativ

  avjaemningsmassa_cs650_var

  Avjämningsmassans fördelar i form av snabb installation tack vare snabbhärdande lågalkalisk specialcement och dess höga slitstyrka i kombination med infärgningsmöjligheter gör StoCrete CS 650 till ett ekonomiskt och hållbart alternativ för hårt belastade ytor som i industrihallar och lagerlokaler.

  Avjämningsmassan i sig avger mycket låga emissioner vilket är positivt för inomhusluftens kvalitet.

  Vad gäller designmöjligheterna finns StoCrete CS 650 som standard i 34 kulörer. De flesta önskemål kan dock tillgodoses på beställning.

stocretec

Vill du veta mer?


Välkommen att kontakta oss! Du når oss via vår växel 013-37 71 00 eller använd kontaktformuläret nedan:

Till kontaktformulär
RIGHT OFFCANVAS AREA