Välj ditt språk

Betongtrappor

Förebyggande åtgärder och renovering

Tvätt och ytskydd förlänger livslängden på trappan och förhindrar skador. Beroende på vilken grad av slitage som trappan ska tåla, och vilken design du önskar, har vi olika beläggningssystem. Båda lösningarna skyddar effektivt mot karbonatisering och inträngning av vatten.

  • Betongunderlaget ska göras fritt från damm, smuts och lösa delar.
  • Finns sprickor? Rostskydda eventuell frilagd armering, använd vidhäftare och sedan ett lagningsbruk eller gjutbruk beroende på skadans storlek. En impregnering kan göras.
  • För normalt slitage och om du önskar kulör, använd cementslamma för att säkerställa vidhäftning och för en halksäker struktur på ytan; måla sedan.
  • För högt slitage och en beläggning med betonglook, använd cementslamma enligt appliceringsinstruktioner.

Mer information och produkter:

Betongtrappor - förebyggande åtgärder och renovering (pdf)

trappa_utvald_1_ny_microsite
Vi har produkter och system för att renovera och skydda betongtrappor.
stocretec

Kontakta oss

Våra medarbetare har stor kunskap och lång erfarenhet.

Kontakta oss eller besök något av våra StoCenter.

RIGHT OFFCANVAS AREA