Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Vår historia

Det var en gång ett kalkverk på den lilla orten Weizen i Schwarzwald...så börjar företagets historia. Nedan har vi noterat några milstolpar på vägen till ett internationellt företag med försäljning över hela världen.

Sto startade verksamhet i Norden 1987 och därefter fokuserar vi på ett axplock intressanta händelser i Sto Scandinavias 30-åriga historia.

Sto-koncernen

Chronik 1936

Familjen Stotmeister

Wilhelm Stotmeister, farfar till nuvarande koncernchef Jochen Stotmeister, förvärvar 1936 ett cement- och kalkverk i byn Weizen i Schwarzwald.

Varumärket Sto skapas

Varumärket Sto skapas

År 1962 då firman Stotmeister & Co, Farben und Baustoff KG bildas.
Namnet Sto är de tre första bokstäverna i ägarfamiljens efternamn; Stotmeister.

Sto bildas samt börsnoteras

Sto bildas samt börsnoteras

Familjeföretaget Stotmeister GmbH ombildas till aktiebolag 1988 och blir Sto AG.
Bolaget introduceras på börsen i Frankfurt och Stuttgart 1992.Företaget växer internationellt

Företaget växer internationellt

Första utländska dotterbolaget bildas i Schweiz 1972. År 1987 bildas dotterbolaget Sto Scandinavia. Idag har koncernen 50 dotterbolag över hela världen.

Breddat produktsortiment

Breddat produktsortiment

Fasadsystem, puts och färg utökas med betongrenoveringsprodukter. Varumärket StoCretec börjar användas på marknaden 1992. Sortimentet utökas successivt till att omfatta allt inom betong och golv. 1996 grundas StoCretec GmbH.

Sto Scandinavia

Produktionsbyggnad på Sto Scandinavia 1987

Sto-produkter kommer till Sverige

Sto Scandinavias historia börjar 1983 då Patrick Toorell, ägare av ett entreprenadföretag inom betongrenovering och betongskydd, kommer i kontakt med Sto då han söker efter en ytbeläggning till balkonger. 1985 lanseras första produkten, StoCrete Betoflex för betongytor, på den svenska marknaden.

Fyra år senare, 1987, bildas dotterbolaget Sto Scandinavia.

Utökad verksamhet i Norden

Utökad verksamhet i Norden

Med Linköping som bas utvecklas företaget vidare, och Sto etableras på alltfler orter i Sverige.

I Danmark öppnas en filial 2000, och nio år senare bildas dotterbolaget Sto Danmark A/S.
Sto Finexter Oy i Finland blir dotterbolag 2002.
I Norge blir Sto Norge AS, tidigare ispo AS, dotterbolag 2003. Samma år köps tidigare partnern Mursto AS.


Försäljning via agenter inleds på Island 2003 och i Estland 2005.

Produktionsanläggning i Linköping

Produktionsanläggning i Linköping

En ny anläggning för produktion av främst torrprodukter står klar 2001. En ny lagerbyggnad, som dubblerar antalet lagerplatser, byggs 2012 och nytt logistikcentrum invigs.

2009 Första StoDesign Center öppnar

StoDesign Center

I Köpenhamn öppnar 2009 Sto Scandinavias första StoDesign Center där branschens aktörer kan hämta inspiration till materialval och färgsättning och se tekniska detaljer illustrerade i 1:1 modeller. Idag finns StoDesign Center även i Stockholm, Göteborg, Helsingfors och Oslo.

innodrain_lkpg_6823

Egen fabrik för isolerskivor

En ny anläggning för produktion av isolerskivan Sto-InnoDrain står klar i Linköping 2015. Fabriken är idag huvudenhet för tillverkningen inom koncernen.

2010 - VD-byte

Befattningen som Sto Scandinavias vd

1987-2010 Patrick Toorell
2010-2016 Björn Täljsten
2016- Jan T. Andersen (bilden)

Produktutveckling. Några milstolpar

13102_stocrete_sm

1987 - snabblagningsbruk

StoCrete SM lanseras. Ett av de första snabblagningsbruken på marknaden. Snabbhärdande. Ett arbetsmoment ersätter tre.

1995 - impregneringsgel

1995 - impregneringsgel

Gelen StoCryl HG100/ HG200 lanseras, vilket innebär en helt ny impregneringsteknik. Gelen ger effekt betydligt djupare ner i betongen jämfört med vätska/creme och kräver endast en applicering.

Samarbete inom kolfiberförstärkning

2002 - förstärkningssystem med kolfiber

År 2002 inleds samarbetet med BPE, ett företag specialiserat på förstärkning med avancerade kompositmaterial. Sto förvärvar bolaget 2004. Sortimentet kompletteras med systemlösningar med stavar, väv, nät eller laminat.

bild_avjaemningsmassa

2003 - högvärdig avjämningsmassa för industrier

Sortimentet kompletteras genom egen utveckling och produktion.

2007 - fotokatalytisk färg

2007 - fotokatalytisk färg

Lansering av StoColor Climasan, en aktiv färg som renar inomhusluften. Det enda som behövs är ljuset från vanliga glödlampor eller lysrör.

2008 - stomskydd

2008 - stomskydd

Lansering av stomskyddet StoGuard som skyddar bakomliggande vägg mot fuktläckage vid t ex plåtanslutningar, fönster och balkonger.

bild_15996_photosan_nox

2011 - fotokatalytisk försegling

StoColor Photosan. Första produkten på marknaden som aktivt bryter ner farliga kväveoxider och ozon.

2011 - nytt tvåstegstätat fasadsystem

2011 - nytt tvåstegstätat fasadsystem

Lansering av tvåstegstätat fasadsystem med dränerande isolering. StoTherm Vario D+ är lufttätt och fuktsäkrat och kan med fördel användas till energiuppgradering till lågenergi-, passiv- och plusenergihus.

2013 - energieffektiv isolering

2013 - energieffektiv isolering

Lansering av fasadsystem StoTherm PIR med energieffektiv isolering. En isolerskiva som tar ca 35% mindre plats jämfört med traditionell isolering ger ökad uthyrbar/säljbar yta vid nybyggnation och tunnare väggar vid energirenovering.

dryonic_26855_web

2016 - bioniska färger

StoColor Dryonic - Den unika ytstrukturen medför att fasaden torkar mycket snabbt efter regn, dimma och dagg. Förhindrar påväxt. Finns även för träfasader.

StoCryl V700 - Håller betongen torr och ren tack vare unik mikrostruktur. Förhindrar påväxt och uppfyller samtidigt kraven på koldioxidskydd.

img_1672_katodiskt_skydd

2016 - katodiskt skydd

Alternativ för att förlänga livslängden och öka underhållsintervallen i korrosiva miljöer som p-hus.

bild_emissionsskyddande_golv

2016 - emissionsskyddande golv

Sundare inomhusmiljö utan emissioner och fukt från golvet tack vare speciellt spärrlaminat.

41687_tunnel

2018 - innovativ tunnelbeläggning

Effektivare och enklare rengöring leder till minskade underhållskostnader. Ljus, icke reflekterande yta bidrar till ökad trafiksäkerhet.

stoventrox2_995x320

2020 - justerbar underkonstruktion förenklar montage

Underkonstruktionen StoVentro X är framtagen för ett av våra mest sålda fasadsystem StoVentec R, ett ventilerat fasadsystem. Den gör det enklare att justera för ojämnt underlag, oavsett om underlaget är murverk, betong, trä eller stål. Det innebär att uppbyggandet av fasaden kan effektiviseras.