Här finns vi

Alla orter efter regioner

Sto Scandinavia AB

Sto Scandinavia AB

Gesällgatan 6
SE-582 77 Linköping

Tel: +46 13 37 71 00
Ordertelefon: 020-37 72 00

Post/Boxadress:
Box 1041
581 10 Linköping

Org.nr: 556290-8318

VAT-nr: SE556290831801

Bolagets säte: Linköping

Dotterbolag Sto Norge AS

Sto Norge AS

Waldemar Thranes gate 98B
NO-0175 Oslo

Tel: +47 66 81 35 00

Postadress:
Waldemar Thranes gate 98A
NO-0175 Oslo

Dotterbolag Sto Finexter Oy

Sto Finexter OY

Mestarintie 9
FI-01730 Vantaa

Tel:  +358 201 104 728

Dotterbolag Sto Danmark A/S

Sto Danmark A/S


Avedøreholmen 48
DK-2650 HVIDOVRE

Tel: +45 70 27 01 43