Kostnadsbesparingar/minskad miljöpåverkan

Åtgärder som förlänger konstruktionens livslängd

Broar eller parkeringshus – inget byggnadsverk håller för evigt. Det handlar om att finna en effektiv lösning för att bevara konstruktionen, och även att anpassa den till eventuellt förändrade krav och normer.

Våra säljare och tekniska rådgivare kan bistå med tekniska lösningar utifrån objekt, alternativ som innebär så hög kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan som möjligt. Vi kan ge stöd vid beräkningar, råd gällande underhållsprogram och rekommendera lämpliga underhållscykler.


Impregnering minskar framtida underhållskostnader

Ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att förhindra betongens nedbrytning orsakad av vatten och kloridinträngning. Vår impregneringsgel, StoCryl HG 200, ger effekt betydligt djupare ner i betongen jämfört med vätska/creme. Dessutom krävs endast en applicering, vilket minskar kostnader för ställning, avstängning etc.


Förstärkning med fiberkomposit; enklare arbetsmoment, korta och få driftstopp

Kolfiberförstärkning används för balkar, pelare, plattor, väggar samt vid håltagning. Sto är delaktig i alla skeden från forskning, utveckling och demonstration till implementering av färdiga förstärkningssystem.


Sto har bl a deltagit i EU-projektet ”Sustainable Bridges” tillsammans med 34 partners från tolv länder. Läs mer om kundcase Järnvägsbro i Örnsköldsvik där kolfiberstavar ökade brons bärförmåga med 30%. Förstärkningstekniken har sedan dess använts på ett flertal betongbroar och andra konstruktioner med lyckade resultat.

Vi jobbar för helhetslösningar

Vi tar fram och kombinerar metoder och system för varje specifik konstruktion, vare sig det gäller nyproduktion, uppgradering, renovering eller underhåll. Genom att vi tar ett grepp över helheten, blir det enklare och tryggare för dig som beställare.

Kundcase: Alnö Vattentorn, Sundsvall

kundcase_bekab_1

Renovering av Alnö Vattentorn med produkter från Sto garanterar säkert dricksvatten även i framtiden.

Kundcase: Kaknästornet, Stockholm

Betongrenovering med produkter från Sto

Med hjälp av professionella klättrare och produkter från Sto utfördes renovering av Kaknästornet utan kostnadskrävande byggställning

Kundcase: Järnvägsbro, Örnsköldsvik

Kundcase Järnvägsbro Örnsköldsvik

Bron skulle demoleras och fraktas bort. Istället blev den objekt för fullskaleprovning med kolfiberförstärkning på uppdrag av EU.

Kundcase: P-hus Lindholmen, Göteborg

Kundcase: P-hus Lindholmen Göteborg

Nytt parkeringshus, det första i Göteborg som uppfyller kraven från European Parking Association. Sto levererade helheten.