Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCretec

StoCretec Betong Golv Kolfiberförstärkning

StoCretec är den del av Sto Scandinavia som jobbar med produkter och systemlösningar inom Betong, Golv samt Kolfiberförstärkning.

Vi arbetar även nära StoCretec GmbH i Kriftel, Tyskland, som är helägt dotterbolag till vårt moderbolag Sto SE & Co. KGaA. Detta gör att vi har tillgång till koncernens samlade kompetens vad gäller projekt över hela världen.


Välkommen att höra av dig till oss när det är dags för renovering, uppgradering eller förebyggande åtgärder!

Vi kan bistå i projektets alla delar; från start då olika åtgärder ska utvärderas tills dess att åtgärderna är genomförda och drifts- och underhållsplanen ligger klar.

Betong

Betong

Systemlösningar för hus, broar, tunnlar, p-hus, vattenanläggningar och industrier.

Golv

Golv

Golvbeläggningssystem lämpade för kontor/butik, industri/lager och p-hus.

Kolfiberförstärkning

Kolfiberförstärkning

Kolfiberförstärkning vid renovering av balkar, broar, pelare, väggar, plattor och vid håltagning.