Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Vision & mission

Detta jobbar Sto för

Vision

Sto ska vara världsledande inom hållbart byggande till nytta för människor, samhälle och miljö.


Mission

Vår ständiga utmaning är att bevara byggnaders värde och estetiska utformning. I nära samarbete med våra partners utvecklar Sto innovativa och funktionella produkter och system för byggnadskonstruktion, såväl in- som utvändigt, samt ger våra kunder råd i alla frågor gällande utförande, teknik och utformning.


Vår mission: Omsorgsfullt byggande
Produkter och system uppfyller kraven på gällande energieffektivitet, förebyggande teknik gynnar såväl ekonomi som ekologi – allt i syfte att skapa ett hållbart byggande och underhåll.