Att arbeta på Sto

På Sto finns många olika yrken

I Linköping ligger vårt nordiska huvudkontor med centrala funktioner som ekonomi, personal och marknad. Här finns även produktionsanläggning och logistikcentrum. Medarbetarna på huvudkontoret har mycket kontakter med dotterbolagen i Norden samt med moderbolaget i Tyskland.


Vi levererar material direkt till byggarbetsplatser, men vi har även yrkesbutiker - StoCenter - där vi har material för avhämtning, verktyg och tillbehör samt färgbrytning. StoCenter finns i Malmö, Helsingborg, Mölndal, Linköping, Årsta, Kista, Örebro, Uppsala och Falun. På dessa orter finns även våra säljare som besöker kund. Vi har även försäljningskontor i Umeå och Värnamo.


Det finns många olika yrkeskategorier på Sto, vilket gör att våra medarbetare har varierande bakgrund och intressen. Säljare, butikssäljare, teknisk rådgivare, produktchef, logistikplanerare, färgbrytare, lagerpersonal, personaladministratör, controller, marknadskommunikatör, medarbetare inom produktion är exempel på befattningar som finns inom företaget. Vår policy är att arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i företagets verksamhet. Vi arbetar ständigt för att främja en god arbetsmiljö, en trygg arbetsplats och nöjda medarbetare. Läs mer i vår arbetsmiljöpolicy till höger.

Adress huvudkontor

Sto Scandinavia AB

Gesällgatan 6
SE-582 77 Linköping

Tel: +46 13 37 71 00
Ordertelefon: 020-37 72 00

Lediga tjänster

Lediga tjänster

Läs mer om de vakanser vi har just nu.

Arbetsmiljöpolicy