Att arbeta på Sto

Logistik

Att jobba på vår logistikavdelning

Medarbetarna inom logistik ansvarar för att kunden får sina varor i rätt mängd och i rätt tid. Det innebär planering av leveranser till kund och anpassning av lager efter såväl normalt behov som variationer i samband med större projekt, nya produkter och väder.


Befattningar inom logistik

  • Ordermottagare tar emot beställningar per telefon och fax och planerar utleveranser tillsammans med kund, dotterbolag eller andra lager.
  • Operativ inköpare planerar lagernivåer och styr materialflöden, sköter avrop från leverantörer.
  • Transportplanerare organiserar in- och utleveranser och beställer transporter.
  • Färgbrytare bryter färgen eller putsen så att kunden får önskad kulör.
  • Lagerpersonal ansvarar för respektive lager, lastning och lossning av transporter. Färgbrytare och lagerpersonal har ett tätt samarbete där man ofta hjälper varandra vid arbetstoppar. I båda tjänsterna ingår truckkörning.


På lokala lager omfattar ofta en befattning både färgbrytning och lagerhantering.

Lediga tjänster

Lediga tjänster

Läs mer om de vakanser vi har just nu.