Att arbeta på Sto

Marknad

Att jobba på vår marknadsavdelning

Produktchef
Våra produktchefer arbetar med att kontinuerligt utveckla våra produkter och system. De är tekniska experter inom sina områden, och har kunskap om marknadens behov.

Produkter och system ska anpassas till den nordiska marknaden och provningar och samarbeten sker med institut/forskningscentra i Norden. Produktcheferna har nära samarbeten med forskningsavdelningen i Tyskland och kunskapsutbyten med övriga kollegor inom koncernen världen över.


En viktig del av produktchefernas jobb är att genomföra utbildningar, hålla seminarier och arrangera informationsevenemang för att sprida kunskap vidare. Det gäller såväl till kunder och andra intressenter, som till företagets säljare.


Marknadsstrateg
Inom avdelningen finns en person som ansvarar för att föreslå utveckling av produkter för att nå nya marknader.


Medarbetare inom marknadskommunikation

Dessa kollegor arbetar med att stärka vårt varumärke och att tillgodose kundernas behov av informationsmaterial. Planering och genomförande av mässaktiviteter, framtagande av annonser, broschyrer och kundtidningar och skrivande på webb och intranät är exempel på arbetsuppgifter. De har ett nära samarbete med säljarna, tekniska rådgivarna och produktcheferna.

Lediga tjänster

Lediga tjänster

Läs mer om de vakanser vi har just nu.