StoSilent Compact Sil

Silikatbaserat, normalantändligt akustikputssystem med finstrukturerad putsbeläggning

StoSilent Compact Sil
 • 1. Systemprofiler
  Sto Uniklister

  Dispersionsklister med extremt hög vidhäftning

  StoSilent Profile AS

  Avslutningsprofil för StoSilent Miral AP

  StoSilent Profile PL

  Putslist för jämna övergångar

 • 2. Grundbeläggning
  StoSilent Prim

  Vattenburen grundning

  StoSilent Prep Quarz

  Organisk vidhäftare för Sto akustikputs

 • 3. Mellanbeläggning
  StoSilent Sil AP

  Flerskiktig silikat-akustikputs

 • 4. Slutbeläggning
  StoSilent Decor M

  Konserveringsmedelsfri, porös silikatbaserad akustikbeläggning

  StoSilent Decor MF

  Organisk, porös akustikbeläggning

Produkter

Systemprofiler

Grundbeläggning

Mellanbeläggning

Slutbeläggning