Frågor & svar

Frågor & svar

De vanligaste frågorna

Vi svarar nedan på några vanliga frågor. Kontakta våra säljare för mer information och råd avseende ditt specifika objekt.

Betong

Kolfiberförstärkning

Allmänt

För mer information: