Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Frågor & svar

Frågor & svar

De vanligaste frågorna

Vi svarar nedan på några vanliga frågor. Kontakta våra säljare för mer information och råd avseende ditt specifika objekt.

Betong

Kolfiberförstärkning

Allmänt

För mer information: