Balkong

balkong

Effektiva åtgärdsprogram för funktion och design

Balkonger hör till de mest utsatta delarna på en byggnad. Ytorna måste tåla värme, regn, frost och UV-strålning. Beläggningen måste vara slitstark för att klara att balkongmöbler flyttas runt. Ytorna ska även tåla rengöring med starka medel och större tyngre föremål som t ex planteringskrukor.

För att det ska vara en säker och trivsam plats för de boende att vistas på är halksäkerhet och design viktiga faktorer. Balkonger ger såväl den enskilda byggnaden, som hela områden, sin speciella karaktär. Designriktiga och väl underhållna balkonger ökar byggnadens värde.

Nedan ses några av våra standardlösningar.

För att jämföra de olika systemvarianterna avseende slittålighet, halksäkerhet, gångkomfort, enkelhet att rengöra samt designmöjligheter etc, se informationsmaterialet till höger.


Ny lågemitterande färg

balkong_465x220

StoCryl BF 700 förenar funktion, design och miljötänk.

Sto som samarbetspartner

balkong_teaser_ny

Läs mer om vad vi kan bistå med:

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor redan i idéskedet!

Jämförelse mellan olika system

Balkong

Infoblad om våra varianter av cementbaserade resp. polyuretanbaserade balkongbeläggningar:

Cementbaserade beläggningar

Cementbaserade beläggningar är diffusionsöppna och fungerar som ett vattentätande skikt. När beläggningen härdat kan betongen "andas", dvs innestående fukt i konstruktionen kan transporteras ut som vattenånga.

Polyuretanbaserade beläggningar

Polyuretanbaserade beläggningar är elastiska, spricköverbryggande och täta beläggningar som hindrar vatten att tränga in.

PMMA-beläggningar

Polymetylmetakrylat, täta och snabbhärdande beläggningssystem som kan appliceras i lägre temperaturer med goda spricköverbryggande egenskaper. StoFloor Balcony Pma-systemen kräver särskilda utbildningscertifikat och läggningserfarenhet.

Akrylatbeläggning

Diffusionsöppen vattenbaserad golvfärg med låga VOC-emissioner med karbonatiseringsbromsande egenskaper och flertalet designmöjligheter. Låter konstruktionsbetongen ”andas” och ger en vattenavvisande effekt. Möjligt att kombinera med hydrofoberande impregneringar eller cementbaserade slammor.

Systemdokumentation

För checklistor, arbetsanvisningar, detaljanslutningar samt underhåll- och skötselanvisningar: