Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Hus

Fasad

Betongfasader skyddas med impregnering eller målning

Fasaden är ibland torr, ibland blöt av regn och snö. Fukt i kombination med koldioxid leder så småningom till skador på armeringen i betongen. Beroende på skadans omfattning och status används impregnering, målning eller både och. Fördelen med målningssystem är att det både skyddar och ger stora möjligheter vid färgsättning. Enbart impregnering är att föredra när man vill bevara ett obehandlat utseende.

Se våra standardlösningar nedan:

Effektiv impregnering

Läs mer om våra impregneringsprodukter

Sto var först med att utveckla en helt ny impregneringsteknik i gelform.

Isolerade fasadsystem

StoTherm Classic

Krävs energibesparande åtgärder?

Material- och kulörkoncept

P-hus StoDesign

StoDesign kan bistå vid val av material och kulör.