Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Hus

Renovering och skydd av betongbyggnader

Byggnader utsätts för värme, regn, frost och UV-strålning vilket gör det viktigt att välja rätt utlagningsmaterial, beläggningar och ytskydd. Fasaden är ibland torr, ibland blöt av regn och snö. Fukt i kombination med koldioxid leder så småningom till skador på armeringen i betongen. De mest utsatta partierna på hus är balkonger, loftgångar, altaner, fasader och trappor och för dessa har vi tagit fram standardlösningar för renovering och ytskydd.

Utöver funktion är design viktigt för slutresultatet. Vi kan ge råd när det gäller kulörsättning alternativt bevarande av ett obehandlat utseende på såväl enskilda byggnader som hela områden.


Balkonggolv

Balkong

Läs mer om våra golvlösningar för balkong.

Loftgång

Loftgång

Läs mer om våra golvlösningar för loftgång.

Trappor

Trappor

Läs mer om våra golvlösningar för trappor.

StoCryl V 700

Bionisk beläggning som ger torra och rena betongytor.

Film | 2:52