Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Hus

Renovering och skydd av betongbyggnader

Byggnader utsätts för värme, regn, frost och UV-strålning vilket gör det viktigt att välja rätt utlagningsmaterial, beläggningar och ytskydd. De mest utsatta partierna på hus är balkonger, loftgångar, altaner, fasader och trappor och för dessa har vi tagit fram standardlösningar för renovering och ytskydd.

Utöver funktion är design viktigt för slutresultatet. Vi kan ge råd när det gäller kulörsättning alternativt bevarande av ett obehandlat utseende på såväl enskilda byggnader som hela områden.


För mer information och specifika lösningar beroende på krav och önskemål kontakta våra säljare.

Material- och kulörkoncept

P-hus StoDesign

StoDesign kan bistå vid val av material och kulör.