Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Infrastruktur

Skydd, förstärkning och uppgradering av broar, p-hus och tunnlar

Vi jobbar alltid nära dig som uppdragsgivare för lösningar som ger:

  • förlängda underhållsintervall
  • kortare avstängningstid
  • mindre besvär för trafikanter
  • mindre buller och besvär för kringboende
  • enklare arbetsmoment
  • minskade transporter och materialåtgång

Utöver tekniska systemlösningar kan vi ge förslag på design. Välkommen att kontakta våra säljare.

Sto som samarbetspartner

infrastruktur_oeversiktsfoldrar

Läs mer om vad vi kan bistå med i de övergripande foldrarna nedan: