Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Infrastruktur

Tunnelbeläggning

Slitstark beläggning som minskar underhållsbehoven

Tunnlar utsätts för extrem belastning i form av koldioxid och klorider. Miljön är omväxlande torr och blöt, vilket gynnar påväxt.

Vår nya slitstarka beläggning skyddar effektivt tunnelns väggar och tak. Smuts har svårt att få fäste, vilket minskar behov av rengöring och underhåll. Enbart vatten behövs vid rengöring, inga kemiska rengöringsmedel.

Effektivare och enklare rengöring ger kostnadsbesparingar vid underhåll. Den unika ytstrukturen leder även till att underhållsintervallen kan förlängas.

Tack vare beläggningens ljusa, icke reflekterande yta bidrar den även till ökad trafiksäkerhet i tunneln.

Sto som samarbetspartner

bro_och_tunnel_teaser_ny

Läs mer om vad vi kan bistå med:

Informationsblad

Läs mer om våra systemlösningar StoConcrete Protect Tunnel

Film

tunnelfilmsbild_130x80

Minskade underhållskostnader och ökad trafiksäkerhet med ny innovativ beläggning.